Om Bussgaraget

Bilderna och utrustning

Bilderna som är inskannade är i huvudsak diabilder (flertalet med dåvarande ”husfilmen”, Kodachrome 64), tagna under de senaste 20 åren. Ett antal färgnegativ har jag också använt och skannat in. I några fall där jag inte haft negativen tillgängliga är de inskannade från motsvarande färgkort.

Min nuvarande skannerutrustning är en Reflecta DigitDia 5000 för diabilder/negativ och en Agfa Scan e40 för färgkort, och programmen jag använder är Silverscan och Adobe Photoshop för slutlig bildredigering (färgkorrigering, justering av bildupplösning och bildutsnitt). 

Dator och program

Bakom kulisserna för historiken använder jag en FileMaker-databas där alla uppgifter om bussarna finns inmatade. Där finns placeringsuppgifter och övriga händelser, vilka jag plockar fram och sammanställer allt eftersom jag lägger upp historiken för en vagn. Här finns även en redigerad databas vilken är grunden till pdf-dokumenten med den mer kompletta historiken över varje vagntyp.

All bildhantering och databasen körs på en olika Macintoshdatorer, och webbmaterialet slutförs i Adobe Dreamweaver.


© Gunnar Berglund 2000–2011