Råstagaraget 1962. Bild Unvér/Järnvägsmuseum (JvmKBDB13043:01)

Bussgaragen i Stockholms län

Förteckning över de bussgarage och uppställningsplatser som använts av bussbolagen i Stockholms län. Innefattar perioden från tidigt 1920-tal fram till dags dato. De nuvarande kommun-/stadsgränserna används.

Uppställningen bildar underlag för placeringarna av bussarna under vagnhistoriken, men är inte komplett eller ännu tillräckligt utförlig. Uppdateringar sker dock efterhand som olika källor bearbetas.

Perioden visar i huvudsak när bussgaraget använts av respektive bussrörelse för linjetrafik, oavsett om det är ett privat bussföretag eller landstinget/regionen.

ID Garagennamn/ort NamnAlternativ Förkortning Nuvarande kommun Bussrörelse under period Nedlagd inne ute totalt Kommentar