Stockholm, Slussen 1969. © Historisk Bildbyrå / Torkel Lindebergs samling

Här hittar du information om bussarna som rullat i Stockholm. Fokus här är på förteckningar över de kategorier av bussar som inordnats i SS och SLs vagnpark, både beställda och inköpta repektive övertagna/inköpta. Tidsperioden sträcker sig från Stockholms Spårvägars tidiga bussar på 1920-talet till runt år 2000 när Busslink bildades från SL Buss AB och Näckrosbuss.

INNEHÅLL


Vagntyper

Sammanställd databas med samtliga vagntyper som använts av SS och SL i busstrafiken under 1900-talet. Fritt sökbar på till exempel littera, vagnsnummer eller fabrikat. Innehåller övertagna och nyinköpta vagnar till bolagen.

Till sidan

Vagnhistoria

Individuell historia för vagnarna. Viktiga nyckeldatum för registreringar, försäljningar och placeringar vid olika bussgarage. Uppdateras löpande efter bearbetning av uppgifter från historiska källor.

Till sidan

Garage

Förteckning över de bussgarage och uppställningsplatser som använts för kollektivtrafiken inom Stockholm län. Information om öppning, större ombyggnader samt typ och storlek av garage.

Till sidan