Stockholm, Slussen 1969. © Historisk Bildbyrå / Torkel Lindebergs samling

Här hittar du information om bussarna som rullat i ordinarie linjetrafik i Stockholm. Fokus är på förteckningar över de kategorier av bussar som inordnats i SS och SL:s vagnpark, både beställda och inköpta samt övertagna från tidigare bolag. Tidsperioden sträcker sig från Stockholms Spårvägars och dess föregångares tidiga bussar på 1920-talet men begränsat till år 2000 när Busslink bildades från SL Buss AB och Näckrosbuss.

INNEHÅLL


Vagntyper

Sammanställd databas med samtliga vagntyper som använts av SS och SL i busstrafiken under 1900-talet. Fritt sökbar på till exempel littera, vagnsnummer eller fabrikat. Innehåller nyinköpta, övertagna eller inlånade vagnar till bolagen.

Till sidan

Vagnhistoria

Individuell historia för vagnarna. Viktiga nyckeldatum för registreringar, försäljningar och placeringar vid olika bussgarage. Uppdateras löpande efter bearbetning av uppgifter från historiska källor.

Till sidan

Garage

Förteckning över de bussgarage och uppställningsplatser som använts för kollektivtrafiken inom Stockholm län. Information om öppning, större ombyggnader samt kort historik.

Till sidan

Linjeallokering

Fördelning av linjer mellan olika garage över tid. Förteckning som visar var den huvudsakliga trafikuppgiften utförts med referens till garage eller uppställningsplats.

Till sidan