Kallhällsdepån 1985. Bild Gunnar Berglund

Händelser och placeringar

Sammanställda uppgifter i kronologisk ordning om varje vagn. Sökningar kan göras på kända vagnsnummer, registreringsnummer (både före och efter 1973) samt på littera eller garage. Det går även bra att söka garagenamn alternativt på respektive kommun, vilket då till exempel visar placerade bussar vid de olika garagen vid olika tidpunkter (De nuvarande kommungränserna är använda).

1.1.2021: Uppdaterat historiken för de tio H41/H42 (tidigare BSS/BSBV), SL 4555–4564.

EventID Denominations Denominations_Keywords Från datum Till Placering Kommun Anmärkning