Händelser och placeringar

Sammanställda uppgifter i kronologisk ordning om varje vagn. Sökningar kan göras på kända vagnsnummer, registreringsnummer (både före och efter 1973) samt på littera eller garage. Det går även bra att söka garagenamn alternativt på respektive kommun, vilket då till exempel visar placerade bussar vid de olika garagen vid olika tidpunkter (De nuvarande kommungränserna är använda).

18.8.2019: Fortsätter med på H32- och H34-historik, uppdateras löpande. Om det är någon speciell vagn jag skall titta på, skicka gärna ett meddelande så kan jag jobba på det.

EventID Denominations Denominations_Keywords Från datum Från Till Händelser Placering Kommun Anmärkning