Kallhällsdepån 1985. Bild Gunnar Berglund

Händelser och placeringar

Sammanställda uppgifter i kronologisk ordning om ett urval av bussar som rullat i kollektiv trafik i Stockholms län. Sökningar kan göras på kända vagnsnummer, registreringsnummer (både före och efter 1973) samt på littera eller garage. Jag fyller på löpande med ny information och uppdaterade slutsater om historiken. Ett av huvudsyftet med vagnhistoriken är att följa stationering av respektive vagn under dess livstid. Det går att söka på garagenamn, alternativt på respektive kommun, vilket visar tidsperiod för placering vid respektive garage.

9 januari 2022: Uppdatering för dubbeldäckarna H31, H33 och H35.

EventID Denominations Denominations_Keywords Från datum Placering Kommun Anmärkning