Birger Jarlsgatan, hållplats Eriksbergsplan 11 mars 1985. Bild Gunnar Berglund

Linjeallokering

Här beskrivs linjernas fördelning över olika garage över tid fram till år 2000. I första hand anges var det garage där den huvudsakliga trafikuppgiften varit tilldelad. När linjen delats mellan olika garage eller trafikområden har det noterats där det är känt.

ID LinjeNr LinjeSuffix FrånDatum TillDatum Uppdelning