Vagntyper vid SS och SL

Summarisk sammanställning över vagntyper som använts i SS- och SL-trafik under nittonhundratalet. Denna förteckning innefattar motorbussar, trådbussar och släpbussar. Uppgjord enligt det ursprungliga litterasystemet som infördes av Stockholms Spårvägar under september 1948 och kom att användas av Storstockholms Lokaltrafik och SL Buss AB fram till slutet av 1990-talet. Ett flertal av busstyperna är dock mer detaljerat specificerade då olika utföranden skiljt sig åt trots samma littera.

Litt Fordonsnr Chassi Kaross Årsmodell Anmärkning Keywords