Söderhallen 1990. Bild Gunnar Berglund

Vagntyper vid SS och SL

Summarisk sammanställning över vagntyper som använts i SS- och SL-trafik under 1900-talet. Denna förteckning innefattar motorbussar, trådbussar och släpbussar, som fått littera i E-, F-, G-, H- och J-serien. Litterasystemet infördes av Stockholms Spårvägar under september 1948 och kom att användas av Storstockholms Lokaltrafik och SL Buss AB fram till slutet av 1990-talet. Ett flertal av busstyperna är dock mer detaljerat specificerade då olika utföranden skiljt sig åt trots de fått samma littera.

Ett tidigare litterasystem utarbetades även som förslag av Tekniska avdelningen vid Stockholms Spårvägar den 17 oktober 1938 och finns även det angivet i förteckningen nedan. Tidigare bussar som slopats före 1938 har inget littera angivet.

    Litt Fordonsnr Chassi, kaross, årsmodell Kaross Årsmodell Anmärkning ImageCaption ImageSourceTitle ImageSourceLink ImageAuthor ImageAuthorLink ImageLicense ImageLicenseLink Keywords AltClass